ر خلاف سنگ های آذرین که در عمق زمین و همراه با فشار و درجه حرارت زیاد به وجود می آیند سنگ های رسوبی در  سطح زمین با فشار عادی و درجه حرارت محیط و یا در بستر  دریاها تشکیل می گردند. سنگ های رسوبی  فرسایش و هوا زدگی سنگ های قبلی است به طوری که رسوبات بر هم انباشته می شوند و سنگ رسوبی را تشکیل می دهند ، این گونه رسوبات را آواری می گویند و سنگ های به وجود آمده از آنها را سنگ های رسوبی آواری می گویند ، دانه های تشکیل دهنده این گونه سنگ ها به ترتیب بزرگی و کوچکی ، به قطعات سنگ های بزرگ ، قلوه سنگ ، ریگ ، شن و ماسه و رس تقسیم می شوند.

چنانچه رسوبات از طریق شیمیایی به وجود آیند ، یعنی دانه های تشکیل دهنده رسوب از آب دریاها جدا شود و ته نشین گردد و بالاخره سخت شود در این حالت با سنگهای رسوبی شیمیایی مواجه خواهیم شد. اکثر سنگ های رسوبی ،  مخلوطی از سنگ های آواری و شیمیایی اند به این صورت که سنگ های رسوبی آواری دارای مقدار رسوبات شیمیایی بوده و برعکس ، سنگ های رسوبی با منشا شیمیایی دارای مقداری مواد آواری در خود هستند و بنابراین ، زمین شناسان بنا بر تجمع اولیه ی رسوب ، این سنگها را نام گذاری می کنند.

برای مثال : چنانچه سنگ حاوی سنگواره دریایی باشد آن را سنگ رسوبی دریایی می گویند.

اگر سنگ از روی هم قرار گرفته شدن رسوبات رودخانه ای باشد، آن را جزء دسته سنگ های رسوبی رودخانه ای نام گذاری می کنند.

چنانچه از نهشته شدن رسوبات دریاچه ای باشد ، سنگ های رسوبی دریاچه ای به وجود می آیند.

اگر عمل رسوب گذاری توسط باد انجام پذیرد با سنگ های رسوبی بادی مواجه خواهیم شد.


معیری مسعود/ زمین شناسی /                                                 

پژوهشگر:مائده السادات جعفریان

 تاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۹ | 10:50 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |
  • قیمت ارز بازار آزاد
  • فروش بک لینک انبوه